" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_11_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:56  
Rebutjada

Nova proposta. Els ajuntaments haurien d’entomar la seva responsabilitat en la gestió del paisatge i en el manteniment d’aquests espais. El sector primari cada vegada es reduix mes i la resta de ciutadania no estem invertint perquè el sector primari facin altres feines que no sigui les dedicades a la seva pròpia subsistència.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'òrgan competent. No és responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua el garantir la subsistència del sector primari. No obstant, el Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI), aborda l’avaluació i gestió del risc d’inundació de forma transversal i des d’una perspectiva de conca. Així doncs, inclou, entre d’altres, mesures d’ordenació del territori i urbanisme, mesures de gestió de la conca, mesures de preservació de les zones inundables i mesures pel foment de les assegurances agràries. En aquest sentit, el PGRI constitueix una eina de coordinació i governança entre els diferents organismes amb competències en l’avaluació i gestió del risc d’inundació que pot contribuir a una millor gestió territorial.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82252
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82252/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82252/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots