" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_13_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:57  
Rebutjada

Nova proposta. Contrastar la metodologia aplicada al seu dia per fer el Pla de pluvials amb la metodologia que a nivell fluvial utilitza l’ACA i unificar tant la metodologia com els resultats. Els municipis quan fan els Plans Directors de Sanejament, en els quals també entra la inundabilitat, utilitzen una metodologia diferent de la de l’ACA i s’hauria d’intentar unificar-ho tot, de manera que tota la informació fos comparable i es pogués integrar.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol), contempla tres tipologies d’inundació diferents: la inundació pluvial, la inundació fluvial i la inundació costanera. Aquestes tres tipologies d’inundació tenen les seves característiques específiques i, per tant, requereixen d’una anàlisi específica amb metodologies diferenciades i adaptades a les especificitats del fenomen.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82254
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82254/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82254/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots