" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_14_Prevenció del risc d’inundació

20/05/2021 12:58  
En avaluació

Nova proposta. A l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, fer un estudi de zones semirurals i urbanes de pluges i de inundabilitat que pugui integrar ambdós conceptes de manera que si un ajuntament vol fer un estudi particular local apliqui la mateixa metodologia consensuada amb l’ACA per després poder integrar els resultats i la informació.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

El Pla de Gestió del Risc d’Inundació (PGRI) que s’elabora en compliment de la Directiva 2007/60/CE d’Inundacions (DI), i de la seva transposició a l’ordenament jurídic espanyol (Reial Decret 903/2010, de 9 de juliol), contempla tres tipologies d’inundació diferents: la inundació pluvial, la inundació fluvial i la inundació costanera. Aquestes tres tipologies d’inundació tenen les seves característiques específiques i, per tant, requereixen d’una anàlisi específica amb metodologies diferenciades i adaptades a les especificitats del fenomen. L’avaluació i gestió de la inundació de caràcter pluvial és responsabilitat dels municipis. L’ACA estableix els criteris i recomanacions per a l’avaluació de la inundació de caràcter fluvial i informa tots els estudis d’inundabilitat fluvial elaborats pels ajuntaments i associats als processos de planificació i desenvolupament urbanístic. Finalment, l’anàlisi del règim de pluges correspondria al Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82255
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82255/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82255/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots