" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_19_Protecció davant d’inundacions

20/05/2021 13:00  
En avaluació

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. En relació a la mesura 14.03.02.Execució d'actuacions de protecció davant avingudes al DCFC, els 50M€ previstos són molts milions a priori, però quan has d'atacar infraestructura són pocs milions perquè les actuacions d’infraestructura són molt costoses. No se sap si es refereixen només a obres de defensa de fluvials o si també entra la inundabilitat urbanística o pluvial.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Els 50 M€ assignats a la mesura 14.03.02 Execució d'actuacions de protecció davant d’avingudes al districte de conca fluvial de Catalunya, estan orientats a l’execució d’infraestructura de protecció hidràulica per a fer front a inundacions de caràcter fluvial. Pel que fa a les mesures de millora dels sistemes de drenatge urbà, aquestes són responsabilitat dels municipis. No obstant, i en el marc de la mesura 14.04.01, l’Agència Catalana de l’Aigua té previst destinar un pressupost de 5 M€ a la convocatòria de línies de subvenció específiques en règim de cofinançament per a la introducció de sistemes de drenatge sostenible i per a la millora de la xarxa de pluvials en els municipis del districte de conca fluvial de Catalunya.

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82260
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82260/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82260/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots