" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

B1_05_23_Sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics

20/05/2021 13:02  
Acceptades

Observacions a les mesures proposades per l'ACA. Es valora positivament la mesura 15.01.02. Manteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d’avisos hidrològics. Es demana si es pot concretar en què consisteix i saber si estan identificats tots els punts que puguin generar un risc, i quina és la metodologia a aplicar.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L’ACA disposa d’eines pròpies per al seguiment de les avingudes en temps real i per a l’emissió d’avisos hidrològics. D’entre totes les eines disponibles destaca el visor hidrometeorològic L’Aigua en Temps Real (AETR)(http://aca-web.gencat.cat/aetr/vishid), que integra les dades en temps real del radar meteorològic, pluviòmetres, estacions d’aforament i embassaments al districte de conca fluvial de Catalunya.
Al llarg d’aquest proper cicle de planificació (2022 – 2027), i en el marc de la mesura 15.01.02 Manteniment i millora dels sistemes de predicció, suport a la decisió i gestió d'avisos hidrològics, l’ACA preveu continuar treballant en la millora d’aquest tipus d’eines per a la predicció, gestió i seguiment d’episodis d’avinguda en temps real. Per altra banda, i en el marc de la mateixa mesura, l’ACA té previst desenvolupar un sistema de modelització numèrica en temps real amb l'objectiu d'identificar i preveure els possibles impactes (danys) que pugui causar un episodi d’avinguda; així com l’impuls i foment de mesures dirigides a consolidar el desenvolupament dels Serveis d'Alerta Primerenca per Inundació (SAPI) i dels Sistemes d'Alerta i Gestió del Risc d'Inundació (SAGRI).
Finalment, i pel que fa a la identificació dels punts d’especial importància en cas d’inundació, aquests s’identifiquen en el procés d’elaboració dels Mapes de Perillositat i Risc d’Inundació (MAPRI) per a aquells trams de riu amb un risc d’inundació significatiu associat (trams TRI).

Trobades relacionades:

TAULA 5. Inundabilitat (BARCELONA 1)
29 Abril 2021
18:00 - 20:30
Taller en línia per treballar les propostes sobre "Inundabilitat - planificació i gestió del risc d'inundacions" en l'àmbit de BARCELONA 1. Conques de Tordera, Besòs i Maresme, i les rieres de Pla de Barcelona Aquí pots veure la dinàmica de treball de la sessió. Documents de referència per a la consulta prèvia al taller: • Esborrany Pla de Mesures Taula 5 • Esborrany de Pla de Gestió Taula 5
Referència: II-PROP-2021-05-82264
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82264/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/proposals/82264/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots