" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

33_Enfortir la interlocució amb el sector agrícola

12/12/2019 16:33  
Acceptades
Millorar i enfortir la interlocució amb el sector agrícola.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Actualment hi ha reunions periòdiques i grups de treball dins del departament (biogàs, agricultura, N, bioeconomia). El director manté una estreta relació amb el Secretari d'Agenda Rural i directors de serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). El fet que els àmbits agroramader i mediambiental s'integrin dins del mateix Departament, reforça les oportunitats de millorar la coordinació de les diferents polítiques amb una mirada transversal i d'acord amb els objectius estratègics de la legislatura: sostenibilitat social, territorial i ambiental (Agenda verda, https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/04_actuacions_i_obres/agenda-verda-catalunya/).

Caldrà refermar la relació directa amb el sector i una bona eina són els espais estables de participació.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Agroramader i forestal
24 Octubre 2019
20:00 - 23:00
Sessió de diagnosi amb sector Agroramader i forestal en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77288
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77288/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77288/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots