" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

66_Previsions d’inversions del pla de l’ACA.

12/12/2019 17:30  
Rebutjada
Ajuntar les dotacions de reg a les previsions del Pla de l’Agència Catalana de l’Aigua 2016-2021, això es traduiria en inversions.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No es competència de l'ACA, es trasllada a l'administració competent. En general les inversions s'inclouen en els plans de millora del regadiu del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. També es preveu treure una subvenció, bases aprovades, per 2M€.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - GIRONA - sectorial: Administracions
24 Octubre 2019
12:00 - 15:00
Sessió de diagnosi sectorial amb Administracions en l'ambit territorial de Girona. Teniu disponible el document de treball per a la sessió de diagnosi.
Referència: II-PROP-2019-12-77321
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77321/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77321/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots