" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

653_Anàlisi de bones pràctiques i transferència de coneixements

12/01/2020 22:06  
En avaluació
Analitzar bones pràctiques de les conques internes del territori que s’estan implementant, així com d'altres municipis i compartir-les, per posar en valor les experiències i augmentar la transferència de coneixements.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Aquest pot ser un dels elements a compartir al si dels espais estables de participació, de forma periòdica, aportant aquestes altres experiències i analitzant quins són elements de millora aplicables als nostres casos.

Trobades relacionades:

Fase 2. Sessió de Diagnosi - BARCELONA 2 (MANRESA)- sectorial: Ambiental
28 Novembre 2019
19:00 - 22:00
Sessió de diagnosi amb el sector Ambiental (recerca, divulgació, entitats i associacions) en l'ambit territorial de Barcelona 2 (Manresa).
Referència: II-PROP-2020-01-77903
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77903/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77903/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots