" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Adequació de la representació al Consell de l’ACA

14/01/2020 11:48  
Rebutjada
Els regants no estan representats en el Consell d’Administració, i a altres juntes de l’ACA. Segons el PGDCFC, l’ús urbà utilitza 571 hm3/any i té 6 representants, l’ús industrial 96 hm3/any i té 2 representants, i per l’ús agrícola i ramader amb 378 hm3/any n’hi ha 1. Si la proporció de la representativitat la fem a semblança de l’ús urbà, tocarien 4 representants, i si ho fem segons l’industria, 8 representants.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

És un tema en el qual estem treballant per incorporar un representant com usuari del sector primari, un per a usos ambientals i un per a entitats ambientalistes. També s'incrementen, per mantenir l'equilibri, tres vocals de govern. Tal i com l'Article 61 LM2022 especifica que en els processos de racionalització del SP "es redueixin a un màxim de 15 membres el nombre de vocalies i càrrecs dels òrgans de govern de les entitats". Hem de valorar les possibilitats reals de poder incrementar els membres del consell d’Administració. D’altra banda, cal tenir present que molts regants estan representats pels vocals de l'ús primari (UP i JARC).

Referència: II-PROP-2020-01-77980
Versió 4 (de 4) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77980/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/77980/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots