" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

Millorar l'accessibilitat a la informació

04/02/2020 17:35  
En avaluació
Millorar la accessibilitat de la informació i estudis que ja existeixen Fomentar la anàlisis de les series de dades existents. Es planteja el problema de la interoperabilitat. Importància d’enfocar bé els estudis cap a temes rellevants i prioritaris per a la gestió. Importància de la ciència ciutadana

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Aquest és un dels grans reptes i, en aquest sentit, l'ACA està treballant fent actualment les auditories prèvies a la implantació del Pla de Transformació Digital (durant el proper quinquenni) que ens ha de permetre millorar les eines, els circuits i fluxes d'informació, així com la contrastació i validació de les dades sobre l'execució dels plans i programes i sobre l'estat del medi hídric. La voluntat de l'ACA és també avançar en paral·lel en posar cada cop més tota aquesta informació en format DADES OBERTES per tal que sigui accessible i reutilitzada per tothom que hi estigui interessat.

Referència: II-PROP-2020-02-78215
Versió 2 (de 2) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/78215/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/78215/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots