" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

478_Informació amb relació als costos de la gestió de l’aigua

14/01/2020 11:26  
En avaluació
Explicar bé els costos de la gestió de l’aigua: realitzar una capacitació de la població. Requereix de temps i continuïtat en les iniciatives, més enllà de accions puntuals.

Aquesta proposta està en avaluació perquè:

Actualment molta informació ja és consultable a l'Observatori de l'aigua de la web ACA (https://aca.gencat.cat/ca/laca/observatori-del-preu-de-laigua/). Encara així, estudiarem incrementar i millorar la informació sobre els costos de la gestió de l'aigua, així com la realització de campanyes o altres accions de comunicació en coordinació amb la resta d'administracions actuants (a partir dels recursos disponibles o dels que es puguin dotar pressupostàriament al respecte). Treballarem amb la idea de facilitar a la web uns models tipus de factura on es puguin identificar conceptes que ajudin a interpretar la factura.

Referència: II-PROP-2020-01-77957
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82043/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82043/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots