" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

104_Limitar la baixa en licitacions.

15/12/2019 20:13  
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria limitar la baixa del preu de licitació per evitar baixar les qualitats de les obres.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En efecte, les licitacions d’obra les plantegem amb una combinació de criteris que tenen per objectiu no incentivar les baixes de les ofertes que presenten els licitadors. Són aquests tres:
• El pes del criteri econòmic està limitat a 20 punts sobre el total dels 100 punts de valoració de les ofertes.
• La fórmula de valoració del criteri econòmic no separa molt les ofertes entre elles pel fet de fer baixes molt altes.
• Apliquem un criteri de determinació d’ofertes anormalment baixes.

Llistat d'adhesions

Referència: II-PROP-2019-12-77360
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82048/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82048/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots