" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

105_Vincular execució i manteniment d’una obra.

15/12/2019 20:14  
Acceptades
Per evitar la pèrdua de qualitat en la licitacions a la baixa, es podria vincular als responsable de la execució de l’obra amb qui ha de fer el seu manteniment durant un període de temps determinat.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

En efecte, a les obres de sanejament fem contractes que inclouen l’execució de l’obra, un període de proves de funcionament de 3 mesos (que es poden allargar fins a 12 mesos en cas que sigui necessari fins assolir els paràmetres de sortida de l’aigua tractada requerits) i l’explotació de la instal·lació construïda durant 1 any, comptat des de la finalització del període de proves. Aquest termini d’1 any és adequat perquè es posin de manifest possibles mancances de la instal·lació, que si és el cas són esmenades per la mateixa empresa. En altres tipologies d’actuacions, com ara actuacions de caire de recuperació ambiental, també fem aquesta tipologia de contractes, amb un període d’explotació de fins a 2 anys. A més d'aquesta garantia, farem lo possible per connectar amb els responsables de manteniment i començar a implicar la seva gestió.

Referència: II-PROP-2019-12-77361
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82049/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82049/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots