" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Veure les fases

173_Retribuir les despeses reals de les instal·lacions de sanejament en alta.

17/12/2019 17:14  
Rebutjada
Amb el sistema actual, hi ha municipis que estan pagant costos de sanejament quan en realitat no tenen aquest servei. Els costos de sanejament no s’imputen a qui se’n beneficia.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

El territori aporta moltes sinèrgies i molts valors tangibles (recaptació del cànon), però també intangibles (natura, activitats...). El cànon de l'aigua és un impost ambiental solidari entre tots, no és pel sanejament. El cànon ha de garantir les infraestructures necessàries en el territori, uns tindran sanejament i altres unes altres infraestructures.

Referència: II-PROP-2019-12-77432
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82055/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82055/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots