" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

264_Conèixer la traçabilitat de les mesures.

23/12/2019 12:01  
Acceptades
Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, més enllà del retorn puntual que es realitza un cop finalitzat el procés de participació i elaborat el Pla. Seria necessari que el retorn de totes les mesures fos obligatori i explicar per què qui ha mesures previstes pel 2019-2020 no implantades.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Aquest 3er cicle hem pogut comptar amb una eina clau que ens ha permès major transparència i traçabilitat: el portal participa.gencat.cat. És a traves d'aquesta eina que podem fer el seguiment d'una aportació a la diagnosi, la mesura que heu proposat que treballar-la, l'aprovació o rebuig d'aquesta mesura per tal d'incloure-la al Pla de Gestió. I allà mateix podrem incorporar el seguiment de la seva execució. A més, l'ACA està treballant a la implantació del Pla de Transformació Digital (durant el proper quinquenni) que ens ha de permetre millorar les eines, els circuits i fluxes d'informació, així com les dades amb relació a l'execució dels plans i programes i l'estat del medi hídric. La voluntat de l'ACA és també avançar en posar tota aquesta informació en format DADES OBERTES, per tal que sigui accessible i reutilitzada per tothom que hi estigui interessat, i actualment l'informe de seguiment del Programa de Mesures és públic a la web.

Referència: II-PROP-2019-12-77537
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82060/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82060/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots