" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

343_Polítiques de l’aigua i polítiques d’energia

10/01/2020 16:33  
Acceptades
Potenciar el treball conjunt entre les polítiques d’aigua i les polítiques d’energia, ja que actualment no hi ha connexió entre l’ICAEN i l’ACA. Fora bo crear grups de treball conjunts.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

Hem creat un grup de treball d'energia a la Secretaria d’Accio Climàtica (Direccions generals, ICAEN, ARC, ACA i IRTA). També hi ha grup de treball transversal entre DACC-ACA-ARC per tractar temes de biogàs i de bioeconomia circular. El fet d'estar ambdós organismes actualment dins del mateix Departament facilita, ja que el tema ens implica als dos organismes. L'ACA té un Pla d'eficiència energètica de les EDAR i està treballant en el Pla de fotovoltaiques, tant per al parc de depuradores com per a fer cada cop més sostenibles les infraestructures del cicle aigua i reduir-ne la petjada energètica.

Referència: II-PROP-2020-01-77675
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82072/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82072/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots