" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

412_Treball conjunt del sector agroramader.

10/01/2020 17:52  
Rebutjada
Promoure i facilitar mesures des de les administracions publiques per a que en el sector agroramader treballin agrupant-se i buscant el benefici mutu a través de la col·laboració i no vagi cadascú pel seu costat per lliure. Si la gent del sector s’agrupa, es pot pagar assessorament conjuntament.

Aquesta proposta ha estat rebutjada perquè:

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració competent. Des de l'ACA estem treballant també en potenciar la creació de comunitats de regants. S'estudia la possibilitat de crear línies d'ajuts en aquest sentit.

Referència: II-PROP-2020-01-77744
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82076/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82076/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots