" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

485_Continuïtat en la participació

14/01/2020 11:31  
Acceptades
Dotar de continuïtat i freqüència la participació ciutadana, en cas contrari la gent és desincentiva.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA té previst d'una banda, realitzar les sessions de retorn dels processos de participació del 3r cicle de la planificació durant el primer semestre del 2022 -un cop finalitzat el procés d'informació pública i analitzades les al·legacions presentades-, tal com ja ha fet en els 2 cicles anteriors. I de l'altra, també te previst crear els espais de participació estables per poder anar fent el seguiment de l'execució de les mesures al llarg de tot el període (2022-2027).

Referència: II-PROP-2020-01-77965
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82090/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82090/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots