" class="part-icon-bars">

El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

#tercercicleaigua Processos participatius per al tercer cicle de la planificació hidrològica al Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Fase 4 de 4
Fase 4. Sessions de Retorn 01/04/2022 - 31/05/2022
Fases del procés

495_Efectes del canvi climàtic.

14/01/2020 11:43  
Acceptades
Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació de costos.

Aquesta proposta ha estat acceptada perquè:

L'ACA fa una previsió dels efectes del canvi climàtic sobre les masses d'aigua; i la recuperació de costos es fa en funció de les accions previstes per aconseguir la millora de l'estat ecològic de les aigües.

Referència: II-PROP-2020-01-77977
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82096/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/proposals/82096/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0%)

Cap comentari amb vots