" class="part-icon-bars">

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de Decret del treball autònom

Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret del treball autònom pel qual es desenvolupa la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’estatut del treball autònom

Fase 1 de 3
Participació 30/09/2020 - 30/10/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Normativa

El Govern de Catalunya obre la consulta pública prèvia a l’elaboració de Projecte de decret del treball autònom pel desenvolupament de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’estatut del treball autònom.

Objectiu de la consulta: Obtenir informació de la ciutadania sobre quins són els aspectes que consideren que s’haurien de tenir en compte a l’hora de desenvolupar la Llei de l’estatut del treball autònom a Catalunya. En especial:

-Definir la concertació i el diàleg social del treball autònom a Catalunya per al seu progrés i promoció, i alhora, regular la resolució dels conflictes per la via de la negociació i l’establiment d’acords i consensos que el millorin, així com definir l’espai per definir mesures d’impuls i consolidació del treball autònom.

-Regular el Consell Català del Treball Autònom, consell consultiu en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom, com espai de concertació i el diàleg socials del treball autònom a Catalunya, així com la seva composició.

-Regular el Registre d’associacions professionals del treball autònom a Catalunya i la adaptació a la llei 39/2015, de procediment administratiu comú, així com la seva adaptació a l’administració electrònica.

Preguntes per orientar la participació

Amb la intenció d’enriquir l’anàlisi de la necessitat d’aquesta norma i d’una posterior valoració, tot això s’ha d’entendre sens perjudici de la possibilitat d’expressar l’opinió sobre qualsevol dels aspectes plantejats al document de consulta, aquest Departament planteja les següents preguntes per organitzar aquest debat:

-Com valoreu la creació d’un espai de concertació i diàleg social del treball autònom a Catalunya?

-Quines temàtiques considereu que és important tractar en un espai de concertació i diàleg social del treball autònom a Catalunya?

-Com considereu que s’hauria d’articular la participació de les associacions del treball autònom en aquest espai de diàleg i concertació?

-Quins elements considereu que s’han de tenir en compte per determinar quines són les entitats més representatives del treball autònom a Catalunya?

Propostes Veure tots (1)

Som Autònoms de la Intersindical-CSC, valora molt positivament la creació d’un espai de...
Veure tots (1)
Qui hi participa Conjunt de la ciutadania, persones treballadores autònomes, les entitats representatives del treball autònom i les organitzacions sindicals i empresarials
Departament Departament de Drets Socials
Grup promotor Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral
Unitat promotora Servei de Treball Autònom
Disposa de retorn
Data d'inici 30 de Setembre de 2020
Data de finalització 30 de Octubre de 2020
Referència: II-PART-2020-09-353

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/treballautonom/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/treballautonom/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Participants

19

Seguidores

1

Propostes