" class="part-icon-bars">
avatar AlbertMSamiant

AlbertMSamiant
@AlbertAmiant20202021
  Contacte

Mostrar:
25/01/2021 23:47
No és una opció "no fer res" o mantenir la situació actual. És inacceptable la passivitat vers aquest problema. Una societat madura i respon...
25/01/2021 23:43
Redactar el "Pla Català d'eliminació segura de l'amiant existent en favor de la ... Fer un pla per obtenir part dels fons necessaris de la UE, tot creant les condic...
25/01/2021 23:32
Creació d'un directori d'empreses homologades per desamiantat segur Creació d'un Directori Públic d'empreses habilitades i reconegudes per a la reti...
25/01/2021 23:29
Excempció d'impostos municipals per sufragar les despeses de desamiantat Reducció d'impostos municipals (IBI, etc.) durant 3 o més anys fins assolir el 1...
25/01/2021 23:26
Creació d'una APP pública per geolocalitzar el material amb amiant a Catalunya Desenvolupar una aplicació App gratuïta, per Android i iOS, on les persones pugu...
25/01/2021 23:23
Desamiantat prioritari als centres educatius de Catalunya. Acció prioritària en les escoles, tant públiques com privades, i els seus entorn...