" class="part-icon-bars">
avatar Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Lleida

Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Lleida
@CSITAL_Lleida
  Contacte

Mostrar:
12/06/2022 21:18
7. S’haurien de preveure altres objectius diferents? Simplificar la normativa en matèria de recursos humans, contractació, urbanisme,...
12/06/2022 21:16
6. Quins aspectes s’haurien de tenir en compte a l’hora de regular les relacions... Una de les necessitats més importants és la d’eliminar duplicitats en la tramesa...
12/06/2022 21:15
5. Quins problemes relacionats amb les administracions locals s’haurien de tenir... La taxa de reposició d’efectius fa impossible assumir les càrregues que la norma...
12/06/2022 21:11
4. Hi ha aspectes que no s’han tingut en compte i que haurien de ser valorats pe... Sí, la falta de recursos de les administracions locals i el fet que a la pràctic...
12/06/2022 21:07
2. Considereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalun... El que convindria és l'actualització contínua i que els ens locals disposin semp...
12/06/2022 21:07
2. Considereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalun... El que convindria és l'actualització contínua i que els ens locals disposin semp...
12/06/2022 21:06
2. Considereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalun... El que convindria és l'actualització contínua i que els ens locals disposin semp...
12/06/2022 21:06
2. Considereu convenient que les disposicions legals en matèria local de Catalun... El que convindria és l'actualització contínua i que els ens locals disposin semp...
12/06/2022 20:50
1. Creieu necessari adaptar la regulació del món local a la realitat municipal a... Sí, és imprescindible; amb els recursos actuals no es pot fer front a totes les ...