" class="part-icon-bars">
avatar Elite1

Elite1
@Elite1
  Contacte

Mostrar:
28/05/2019 15:38
Preu fàcilment calculable pel client La tarifa ha de ser comprensible i transparent, pel que el sistema de preus haur...
28/05/2019 15:30
Llengua catalana Els professionals del taxi han de fomentar l’ús de la llengua catalana i utilitz...
28/05/2019 15:28
Factures i rebuts Com a element de transparència l'usuari podrà obtenir un rebut o una factura en ...
28/05/2019 15:26
Criteris ambientals, socials i de bon govern Qualsevol increment de llicències o futura concessió haurà de donar-se només sot...
28/05/2019 15:25
Legislar el taxi i els VTCs per separat El primer que caldria preguntar-se és si cal legislar el taxi i els VTCs de form...
28/05/2019 15:14
Pla Específic de Foment En la DA 3a de la llei 19/2003 es plantejava un Pla Específic de Foment que esta...
28/05/2019 13:56
Model de transport públic integrat La Generalitat té competències plenes sobre l’àmbit del transport i és responsab...
28/05/2019 13:55
Garantir compliment del Numerus Clausus Cal una limitació del total de vehicles oferint serveis de transport de viatjers...
28/05/2019 13:50
El taxi ha de ser un servei públic Caldrà integrar el taxi en el sistema públic de transport i reconèixer la seva c...
27/05/2019 19:25
Col·legi professional S’haurà de crear un col·legi professional de manera urgent. El Govern, ha d’impu...