" class="part-icon-bars">
avatar Marea de Residències de Catalunya

Marea de Residències de Catalunya
@HelenaMotos
  Contacte

Proposta
2)És fonamenta'l el reconeixement professional i la millora de les condicions laborals dels...
Proposta
3) També s'ha de modificar i elevar la seva formació reglada de l'auxiliars de geriatria Una...
Proposta
4) S'ha d'entendre, per una altra part, que les residències no han d'estar dirigides només a...
Proposta
5) Amb relació al paper de l'atenció primària, hauria de quedar ben clar el paper assignat i la...
Proposta
6) Tampoc no es diu res de les ràtios dels treballadors auxiliars, que en lloc d'augmentar-los...
Proposta
7) Les residències públiques/privades han de tenir uns ítems de qualitat que s'han de revisar...