" class="part-icon-bars">
avatar Judith

Judith
@Ju
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Potenciar recursos informatius per a conceptes bàsics en relació a l'electricitat i el vehicle...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Facilitar-los més informació i que els hi arribi de manera fàcil.
Proposta provinent del debat...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Cal reduir la flota de vehicles i crear comunitats energètiques que incloguin plans de mobilitat...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Substituir la flota de vehicles de l'administració pública per vehicles elèctrics.
Proposta...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Formació inclusiva, adreçada a diversos col·lectius com: infants, adults, gent gran, persones amb...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Construir aliances de proximitat amb els moviments veïnals i altres associacions per arribar a la...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
En avaluació
Impulsar un sistema d'incentius per al ciutadà a través de la gamificació, d'eines que permetin...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
En avaluació
Que facilitin l'agregació de la demanda i la seva flexibilitat.
Proposta provinent del debat...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Desenvolupar i escalar eines que permetin l'accès en temps reals a les dades dels comptadors.
...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Rebutjada
Mitjançant éléments de test en relació al sector energètic, autoritzats per l'Administració.
...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Tecnologies vinculades a l'energia. Buscar un ecosistema econòmic al voltano de la generació...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Aprofitament de les tecnologies com el blochain per aprofitar els excedents i intercanviar bens i...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
És important que hi hagi delegats o représentants energètics de confiança, que puguin prestar...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Obertura de la normativa en realció a l'agregador energètic i la llei d'autoconsum.
Proposta...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Disposar d'una estratègia elèctrica de país clara.
Proposta provinent del debat presencial...
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Rebutjada
Promoure que en la producció i consum d'energía no es produeixin emissions contaminants.
Proposta
Procés participatiu: Un nou model energètic per Catalunya
Acceptades
Treballar amb els promotors d'habitatge per a què facilitair kits domèstics (placa solar i...