" class="part-icon-bars">
avatar Judith

Judith
@Ju
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Procés participatiu
Consulta Pública Prèvia per modificar la regulació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.

Els articles 61 a 64 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  13/12/2019
Procés participatiu
Elaboració del full de ruta de l’economia circular a Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya està elaborant el Full de Ruta de l’Economia Circular a Cat...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2020
 • Data de finalització
  30/04/2021
 • Creat el
  11/11/2020
Procés participatiu
Derogació del decret que regula la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya

Davant de la importància d’avançar de manera significativa en la implantació de parcs eòlics i insta...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/05/2019
 • Data de finalització
  13/08/2019
 • Creat el
  13/05/2019
Procés participatiu
Procés participatiu de l'avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels recursos de Catalunya

Procés de participació vinculat a una nova llei de prevenció i gestió de residus i d’ús eficient del...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/10/2019
 • Data de finalització
  29/02/2020
 • Creat el
  23/09/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei d’arrendament de finques urbanes

Aquest projecte normatiu té com a objectiu poder disposar d’un règim jurídic integral del contracte ...

#arrendamentsfinquesurbanes
 • Dates
 • Data d'inici
  27/05/2019
 • Data de finalització
  25/06/2019
 • Creat el
  27/05/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre les notificacions electròniques de l'Agència Tributària de Catalunya

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda considera necessari regular en una ordre...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/10/2019
 • Data de finalització
  02/12/2019
 • Creat el
  20/09/2019
Procés participatiu
Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya 2019-2022

Procés participatiu del Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya

 • Dates
 • Data d'inici
  01/01/2019
 • Data de finalització
  31/12/2020
 • Creat el
  03/06/2019
Procés participatiu
Projecte de Decret de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

L'objectiu de la consulta és conèixer l'opinió de tots els agents implicats sobre els diversos aspec...

#xnej
 • Dates
 • Data d'inici
  25/11/2019
 • Data de finalització
  31/12/2019
 • Creat el
  21/11/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei de l’Institut Català del Poble Gitano

L’objectiu d’aquesta consulta pública és conèixer l’opinió de la societat catalana envers la creació...

#institutpoblegitano
 • Dates
 • Data d'inici
  21/10/2019
 • Data de finalització
  21/11/2019
 • Creat el
  16/10/2019
Procés participatiu
Elaboració de la diagnosi ciutadana de l'entorn de la Colònia Güell

Aquest procés de participació té com a objectiu elaborar una diagnosi ciutadana i dels agents del te...

#ParticipaColòniaGüell
 • Dates
 • Data d'inici
  01/04/2021
 • Data de finalització
  31/10/2021
 • Creat el
  23/09/2019
Procés participatiu
Noves variants màquines de tipus B especials per a sales de joc

Desenvolupament de noves variants de les màquines de tipus B especials per a sales de joc per millor...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/05/2019
 • Data de finalització
  09/06/2019
 • Creat el
  07/05/2019
Procés participatiu
Consulta pública sobre la revisió i ampliació de les zones vulnerables

El Govern obre un termini de 7 dies per tal que el públic pugui emetre la seva opinió sobre el probl...

#zonesvulnerables
 • Dates
 • Data d'inici
  17/07/2019
 • Data de finalització
  26/07/2019
 • Creat el
  17/07/2019
Procés participatiu
Un nou model energètic per Catalunya

Debats en línia amb l'objectiu de reflexionar i plantejar les necessitats i solucions per a realitza...

#TransicióEnergètica
 • Dates
 • Data d'inici
  12/02/2019
 • Data de finalització
  30/05/2019
 • Creat el
  01/03/2019
Procés participatiu
Sorteig de la Grossa de Sant Jordi


La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’o...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/09/2019
 • Data de finalització
  19/10/2019
 • Creat el
  12/09/2019
Procés participatiu
Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Interculturalitat (PNI)

El Govern de Catalunya aposta per la convivència en la diversitat des de la perspectiva intercultura...

#interculturalitat
 • Dates
 • Data d'inici
  15/10/2019
 • Data de finalització
  15/12/2020
 • Creat el
  30/09/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

La nova llei ha de constituir el desenvolupament normatiu de la competència exclusiva en matèria de ...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2019
 • Data de finalització
  28/05/2019
 • Creat el
  10/04/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per al reconeixement de les Escoles d'Educadors en el Lleure

L'objectiu de la consulta és recollir les opinions i posicionaments del sector per elaborar de la ma...

#educacióenellleure
 • Dates
 • Data d'inici
  07/05/2019
 • Data de finalització
  11/06/2019
 • Creat el
  06/05/2019
Procés participatiu
Condicions de funcionament dels centres d’immersió i qualificacions oficials per a la pràctica del busseig d’esbarjo

Catalunya compta amb una llarga tradició d’activitats maritimorecreatives que conformen un sòlid tei...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/05/2019
 • Data de finalització
  23/06/2019
 • Creat el
  22/05/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

La consulta té per objecte buscar el màxim nombre de punts de vista sobre l’orientació d’un projecte...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2019
 • Data de finalització
  30/09/2019
 • Creat el
  04/07/2019
Procés participatiu

El Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives de la Mesa Sectorial de neg...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/01/2020
 • Data de finalització
  09/02/2020
 • Creat el
  08/01/2020