" class="part-icon-bars">
avatar Judith

Judith
@Ju
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre la llei de Transició Energètica de Catalunya i transformació de l'Institut Català d'Energia en Agència Catalana d'Energia
 • Dates
 • Data d'inici
  16/12/2019
 • Data de finalització
  31/01/2020
 • Creat el
  02/12/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte d’ordre per la qual s’aprovin els preus públics del Servei Català de la Salut

El Departament de Salut impulsa la iniciativa d’un projecte d’ordre per tal d’aprovar els preus públ...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2019
 • Data de finalització
  05/08/2019
 • Creat el
  05/07/2019
Procés participatiu
Actualització del Codi civil de Catalunya

La consulta té per objectiu conèixer l’opinió de la ciutadania, en general, i de determinats col·lec...

#actualitzaciocodicivilcatalunya
 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  19/09/2019
 • Creat el
  19/07/2019
Procés participatiu
Procediment d’elaboració de normes del Govern de la Generalitat

Els objectius centrals d’aquesta iniciativa són millorar l’eficàcia i eficiència de les normes que i...

#MilloradelaRegulació
 • Dates
 • Data d'inici
  14/11/2019
 • Data de finalització
  31/01/2020
 • Creat el
  14/11/2019
Procés participatiu
Jornades d'Innovació Democràtica 2019. Territoris Oberts. Pensant l'espai físic amb la ciutadania

Aquestes jornades volen pensar i debatre sobre com i amb qui actuem en el territori a partir de la c...

#territorisoberts
 • Dates
 • Data d'inici
  19/11/2019
 • Data de finalització
  19/11/2019
 • Creat el
  01/10/2019
Procés participatiu
Sorteig de la Grossa de Sant Joan 2020

La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’o...

 • Dates
 • Data d'inici
  30/10/2019
 • Data de finalització
  30/11/2019
 • Creat el
  30/10/2019
Procés participatiu
Consulta Pública Prèvia per modificar la regulació de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra.

Els articles 61 a 64 de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’...

 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  13/12/2019
Procés participatiu
Projecte de Decret de la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

L'objectiu de la consulta és conèixer l'opinió de tots els agents implicats sobre els diversos aspec...

#xnej
 • Dates
 • Data d'inici
  25/11/2019
 • Data de finalització
  31/12/2019
 • Creat el
  21/11/2019
Procés participatiu
Elaboració del full de ruta de l’economia circular a Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya està elaborant el Full de Ruta de l’Economia Circular a Cat...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/11/2020
 • Data de finalització
  30/04/2021
 • Creat el
  11/11/2020
Procés participatiu
Sorteig de la Grossa de Sant Jordi


La iniciativa que se sotmet a consulta pública prèvia pretén impulsar l’elaboració d’un projecte d’o...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/09/2019
 • Data de finalització
  19/10/2019
 • Creat el
  12/09/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia de l'avantprojecte de llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places (taxi i VTC)

La nova llei ha de constituir el desenvolupament normatiu de la competència exclusiva en matèria de ...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/04/2019
 • Data de finalització
  28/05/2019
 • Creat el
  10/04/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l'elaboració d'un projecte de decret per al reconeixement de les Escoles d'Educadors en el Lleure

L'objectiu de la consulta és recollir les opinions i posicionaments del sector per elaborar de la ma...

#educacióenellleure
 • Dates
 • Data d'inici
  07/05/2019
 • Data de finalització
  11/06/2019
 • Creat el
  06/05/2019
Procés participatiu
Derogació del decret que regula la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya

Davant de la importància d’avançar de manera significativa en la implantació de parcs eòlics i insta...

 • Dates
 • Data d'inici
  13/05/2019
 • Data de finalització
  13/08/2019
 • Creat el
  13/05/2019
Procés participatiu
Condicions de funcionament dels centres d’immersió i qualificacions oficials per a la pràctica del busseig d’esbarjo

Catalunya compta amb una llarga tradició d’activitats maritimorecreatives que conformen un sòlid tei...

 • Dates
 • Data d'inici
  23/05/2019
 • Data de finalització
  23/06/2019
 • Creat el
  22/05/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

La consulta té per objecte buscar el màxim nombre de punts de vista sobre l’orientació d’un projecte...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2019
 • Data de finalització
  30/09/2019
 • Creat el
  04/07/2019
Procés participatiu

El Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives de la Mesa Sectorial de neg...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/01/2020
 • Data de finalització
  09/02/2020
 • Creat el
  08/01/2020
Procés participatiu
Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme la transposició de la Directiva ...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/07/2019
 • Data de finalització
  09/10/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Procés participatiu
Projecte de decret d'organització de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu de la iniciativa és adaptar l’organització i el funcionament de l’Entitat Autònoma del Di...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  03/09/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia decret Demarcació Registral de Catalunya

L'objectiu principal de la consulta seria conèixer el parer dels agents implicats sobre la demarcaci...

#demarcacioregistral
 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  19/09/2019
 • Creat el
  19/07/2019
Procés participatiu
Llei de la Ciència

L’objectiu de la consulta és donar a conèixer a la ciutadania les línies estratègiques de la futura ...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/10/2019
 • Data de finalització
  29/10/2019
 • Creat el
  20/09/2019