" class="part-icon-bars">
avatar Judith

Judith
@Ju
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Procés participatiu
Procés participatiu del Pla Estratègic dels Serveis Socials de Catalunya

Debat social sobre el II Pla estratègic de Serveis Socials (PESS).

#PESS
 • Dates
 • Data d'inici
  02/08/2019
 • Data de finalització
  29/11/2019
 • Creat el
  12/06/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei d’arrendament de finques urbanes

Aquest projecte normatiu té com a objectiu poder disposar d’un règim jurídic integral del contracte ...

#arrendamentsfinquesurbanes
 • Dates
 • Data d'inici
  27/05/2019
 • Data de finalització
  25/06/2019
 • Creat el
  27/05/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a la Llei d'universalització de l'assistència sanitària

El Departament de Salut impulsa la iniciativa d’un projecte de decret pel qual es desenvolupa la Lle...

#sanitatuniversal
 • Dates
 • Data d'inici
  14/06/2019
 • Data de finalització
  30/07/2019
 • Creat el
  14/06/2019
Procés participatiu
Procés participatiu del Pacte Nacional per a la Interculturalitat (PNI)

El Govern de Catalunya aposta per la convivència en la diversitat des de la perspectiva intercultura...

#interculturalitat
 • Dates
 • Data d'inici
  15/10/2019
 • Data de finalització
  15/12/2020
 • Creat el
  30/09/2019
Procés participatiu
Consulta al mercat sobre la contractació de serveis vinculats a processos participatius

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Participació Ciutadana, vol posar en...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/04/2019
 • Data de finalització
  31/12/2019
 • Creat el
  21/03/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia decret producció agroalimentària ecològica a Catalunya

L’objectiu de la consulta és obtenir informació de la ciutadania sobre quins són els aspectes que co...

 • Dates
 • Data d'inici
  14/06/2019
 • Data de finalització
  14/07/2019
 • Creat el
  14/06/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre les notificacions electròniques de l'Agència Tributària de Catalunya

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda considera necessari regular en una ordre...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/10/2019
 • Data de finalització
  02/12/2019
 • Creat el
  20/09/2019
Procés participatiu
Revisió de l’ordre JUS/370/2009 de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació en l’àmbit penal i penitenciari.

Les TPS de primer i segon nivell s'han desenvolupat en els darrers anys, fet que requereix una revis...

#OrdreTPS
 • Dates
 • Data d'inici
  20/09/2019
 • Data de finalització
  18/11/2019
 • Creat el
  04/09/2019
Procés participatiu
Procés de participació ciutadana Reserva de la Biosfera al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
 • Dates
 • Data d'inici
  Sense especificar
 • Data de finalització
  Sense especificar
 • Creat el
  08/10/2019
Procés participatiu
Pla d'Arxius i Gestió Documental de Catalunya 2019-2022

Procés participatiu del Pla d’Arxius i Gestió Documental de Catalunya

 • Dates
 • Data d'inici
  01/01/2019
 • Data de finalització
  31/12/2020
 • Creat el
  03/06/2019
Procés participatiu
L’estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya

La Intel·ligència Artificial (IA) forma part destacada d’una revolució tecnològica que provocarà una...

 • Dates
 • Data d'inici
  15/07/2019
 • Data de finalització
  15/10/2019
 • Creat el
  03/07/2019
Procés participatiu
Pla director urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies

La consulta pública prèvia del PDU de l’activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vies, impulsat per la Se...

 • Dates
 • Data d'inici
  17/07/2019
 • Data de finalització
  30/11/2019
 • Creat el
  10/07/2019
Procés participatiu
Fòrum Ciutadà per l’Energia

El Fòrum Ciutadà per l'Energia és un espai de trobada virtual per la ciutadania, l'administració i l...

#ForumEnergiaCat
 • Dates
 • Data d'inici
  14/11/2020
 • Data de finalització
  26/11/2021
 • Creat el
  17/12/2021
Procés participatiu
Modificació de ràtios de personal en residències de gent gran

Modificació de la ràtio de personal d'atenció directa nocturna i diürna i atenció indirecta a les re...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/04/2019
 • Data de finalització
  20/05/2019
 • Creat el
  12/04/2019
Procés participatiu
Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic

Aquest any 2020, finalitza la vigència de l'Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2...

#ETSELCANVI, ACTUA!
 • Dates
 • Data d'inici
  09/11/2020
 • Data de finalització
  26/05/2021
 • Creat el
  31/03/2020
Procés participatiu
El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvolupant els processos de participació del 3r cicle de la pl...

#tercercicleaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  19/09/2019
 • Data de finalització
  30/06/2022
 • Creat el
  21/08/2019
Procés participatiu
Simplificació de decrets i ordres obsolets

L’ordenament jurídic català està integrat per més de 22.500 decrets i ordres. Un nombre molt elevat ...

 • Dates
 • Data d'inici
  03/05/2019
 • Data de finalització
  02/07/2019
 • Creat el
  03/05/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre la llei de Transició Energètica de Catalunya i transformació de l'Institut Català d'Energia en Agència Catalana d'Energia
 • Dates
 • Data d'inici
  16/12/2019
 • Data de finalització
  31/01/2020
 • Creat el
  02/12/2019