" class="part-icon-bars">
avatar Judith

Judith
@Ju
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de protecció de l’ambient atmosfèric

Amb la proposta de Llei de protecció de l’ambient atmosfèric es vol derogar la Llei 22/1983, de 21 d...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/10/2019
 • Data de finalització
  31/01/2020
 • Creat el
  01/10/2019
Procés participatiu
Imatge corporativa i identificació pública de les policies locals

.El departament d’Interior obre la consulta pública prèvia sobre la regulació dels mitjans tècnics i...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/10/2019
 • Data de finalització
  18/11/2019
 • Creat el
  15/10/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya...

 • Dates
 • Data d'inici
  11/11/2019
 • Data de finalització
  29/11/2019
 • Creat el
  07/11/2019
Procés participatiu
Modificació de la llei d'orientació agrària

La iniciativa té per objecte modificar la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària de C...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/11/2019
 • Data de finalització
  18/12/2019
 • Creat el
  07/11/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya


El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la repr...

#grupsinteres
 • Dates
 • Data d'inici
  22/11/2019
 • Data de finalització
  22/01/2020
 • Creat el
  14/11/2019
Procés participatiu
Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents als requisits necessaris i...

#decretnovescce
 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/01/2020
 • Creat el
  27/11/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en la presentació i pagament de l’autoliquidació del gravamen de protecció civil per a determinats obligats tributaris
 • Dates
 • Data d'inici
  02/12/2019
 • Data de finalització
  17/01/2020
 • Creat el
  28/11/2019
Procés participatiu
Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

La Llei 5/1994, de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, disposa qu...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/02/2020
 • Creat el
  17/12/2019
Procés participatiu
Projecte de decret del Consell de la Catalunya Exterior

L'objectiu és proporcionar una nova regulació integral del Consell de la Catalunya Exterior, com a ò...

#consellcatexterior
 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/01/2020
 • Creat el
  17/12/2019
Procés participatiu
Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posa en marxa el procés de participació...

#ConsellCatalàAlimentació
 • Dates
 • Data d'inici
  21/10/2019
 • Data de finalització
  31/12/2020
 • Creat el
  18/12/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre la imatge corporativa dels Mossos d’Esquadra

Actualment s’ha d’aprovar una nova norma que desplegui de manera íntegra els aspectes relatius a la ...

#imatgecorporativa
 • Dates
 • Data d'inici
  13/01/2020
 • Data de finalització
  13/02/2020
 • Creat el
  10/01/2020
Procés participatiu
Avantprojecte de llei d’emergències

Es pretén regular, en un únic text, el sistema de gestió de les emergències, per tal de garantir l’a...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/01/2020
 • Data de finalització
  29/02/2020
 • Creat el
  15/01/2020
Procés participatiu
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT

Objectiu principal


L'objectiu és recollir la percepció de la ciutadania al voltant del servei públic...

#xarxesaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  06/01/2021
 • Data de finalització
  06/02/2021
 • Creat el
  02/05/2019
Procés participatiu
Procés participatiu per a l'elaboració del PRUG de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural desenvolupa un procés participatiu per a...

#PRUGCapdeCreus
 • Dates
 • Data d'inici
  02/05/2017
 • Data de finalització
  30/12/2021
 • Creat el
  14/05/2019
Procés participatiu
Modificació de ràtios de personal en residències de gent gran

Modificació de la ràtio de personal d'atenció directa nocturna i diürna i atenció indirecta a les re...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/04/2019
 • Data de finalització
  20/05/2019
 • Creat el
  12/04/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l'Avantprojecte de llei de l’Institut Català del Poble Gitano

L’objectiu d’aquesta consulta pública és conèixer l’opinió de la societat catalana envers la creació...

#institutpoblegitano
 • Dates
 • Data d'inici
  21/10/2019
 • Data de finalització
  21/11/2019
 • Creat el
  16/10/2019
Procés participatiu
El futur de l'aigua a Catalunya (2022-2027)

L'Agència Catalana de l'Aigua està desenvolupant els processos de participació del 3r cicle de la pl...

#tercercicleaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  19/09/2019
 • Data de finalització
  30/06/2022
 • Creat el
  21/08/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Avantprojecte de llei per eradicar l’Antigitanisme

L’objectiu d’aquesta consulta pública és conèixer l’opinió de la societat catalana envers l’Avantpro...

#lleiantigitanisme
 • Dates
 • Data d'inici
  16/01/2020
 • Data de finalització
  16/02/2020
 • Creat el
  13/01/2020
Procés participatiu
Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua

Objectiu principal

L’objectiu de la consulta és copsar l’opinió de la ciutadania i entitats afectade...

#tributsaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  03/02/2022
 • Data de finalització
  30/04/2022
 • Creat el
  30/04/2019
Procés participatiu
Un nou model energètic per Catalunya

Debats en línia amb l'objectiu de reflexionar i plantejar les necessitats i solucions per a realitza...

#TransicióEnergètica
 • Dates
 • Data d'inici
  12/02/2019
 • Data de finalització
  30/05/2019
 • Creat el
  01/03/2019