" class="part-icon-bars">
avatar Judith

Judith
@Ju
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Procés participatiu
Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme la transposició de la Directiva ...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/07/2019
 • Data de finalització
  09/10/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Procés participatiu
Projecte de decret d'organització de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu de la iniciativa és adaptar l’organització i el funcionament de l’Entitat Autònoma del Di...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  03/09/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia decret Demarcació Registral de Catalunya

L'objectiu principal de la consulta seria conèixer el parer dels agents implicats sobre la demarcaci...

#demarcacioregistral
 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  19/09/2019
 • Creat el
  19/07/2019
Procés participatiu
Llei de la Ciència

L’objectiu de la consulta és donar a conèixer a la ciutadania les línies estratègiques de la futura ...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/10/2019
 • Data de finalització
  29/10/2019
 • Creat el
  20/09/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de protecció de l’ambient atmosfèric

Amb la proposta de Llei de protecció de l’ambient atmosfèric es vol derogar la Llei 22/1983, de 21 d...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/10/2019
 • Data de finalització
  31/01/2020
 • Creat el
  01/10/2019
Procés participatiu
Imatge corporativa i identificació pública de les policies locals

.El departament d’Interior obre la consulta pública prèvia sobre la regulació dels mitjans tècnics i...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/10/2019
 • Data de finalització
  18/11/2019
 • Creat el
  15/10/2019
Procés participatiu
Modificació de la llei d'orientació agrària

La iniciativa té per objecte modificar la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària de C...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/11/2019
 • Data de finalització
  18/12/2019
 • Creat el
  07/11/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya


El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la repr...

#grupsinteres
 • Dates
 • Data d'inici
  22/11/2019
 • Data de finalització
  22/01/2020
 • Creat el
  14/11/2019
Procés participatiu
Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents als requisits necessaris i...

#decretnovescce
 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/01/2020
 • Creat el
  27/11/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en la presentació i pagament de l’autoliquidació del gravamen de protecció civil per a determinats obligats tributaris
 • Dates
 • Data d'inici
  02/12/2019
 • Data de finalització
  17/01/2020
 • Creat el
  28/11/2019
Procés participatiu
Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

La Llei 5/1994, de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, disposa qu...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/02/2020
 • Creat el
  17/12/2019
Procés participatiu
Projecte de decret del Consell de la Catalunya Exterior

L'objectiu és proporcionar una nova regulació integral del Consell de la Catalunya Exterior, com a ò...

#consellcatexterior
 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/01/2020
 • Creat el
  17/12/2019
Procés participatiu
Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posa en marxa el procés de participació...

#ConsellCatalàAlimentació
 • Dates
 • Data d'inici
  21/10/2019
 • Data de finalització
  31/12/2020
 • Creat el
  18/12/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre la imatge corporativa dels Mossos d’Esquadra

Actualment s’ha d’aprovar una nova norma que desplegui de manera íntegra els aspectes relatius a la ...

#imatgecorporativa
 • Dates
 • Data d'inici
  13/01/2020
 • Data de finalització
  13/02/2020
 • Creat el
  10/01/2020
Procés participatiu
Avantprojecte de llei d’emergències

Es pretén regular, en un únic text, el sistema de gestió de les emergències, per tal de garantir l’a...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/01/2020
 • Data de finalització
  29/02/2020
 • Creat el
  15/01/2020
Procés participatiu
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT

Objectiu principal


L'objectiu és recollir la percepció de la ciutadania al voltant del servei públic...

#xarxesaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  06/01/2021
 • Data de finalització
  06/02/2021
 • Creat el
  02/05/2019
Procés participatiu
Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

L'Estratègia conté 25 actuacions que el Govern de Catalunya pot aplicar directament, per ell mateix ...

#IntegritatPública
 • Dates
 • Data d'inici
  16/09/2019
 • Data de finalització
  04/02/2020
 • Creat el
  25/07/2019
Procés participatiu
Revisió de l’ordre JUS/370/2009 de 23 de juliol, de regulació de les taules de participació en l’àmbit penal i penitenciari.

Les TPS de primer i segon nivell s'han desenvolupat en els darrers anys, fet que requereix una revis...

#OrdreTPS
 • Dates
 • Data d'inici
  01/10/2019
 • Data de finalització
  18/11/2019
 • Creat el
  04/09/2019
Procés participatiu
Procés participatiu per a l'elaboració del PRUG de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural desenvolupa un procés participatiu per a...

#PRUGCapdeCreus
 • Dates
 • Data d'inici
  02/05/2017
 • Data de finalització
  30/12/2021
 • Creat el
  14/05/2019
Procés participatiu
Modificació de ràtios de personal en residències de gent gran

Modificació de la ràtio de personal d'atenció directa nocturna i diürna i atenció indirecta a les re...

 • Dates
 • Data d'inici
  26/04/2019
 • Data de finalització
  20/05/2019
 • Creat el
  12/04/2019