" class="part-icon-bars">
avatar Judith

Judith
@Ju
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Procés participatiu
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya

La consulta té per objecte buscar el màxim nombre de punts de vista sobre l’orientació d’un projecte...

 • Dates
 • Data d'inici
  05/07/2019
 • Data de finalització
  30/09/2019
 • Creat el
  04/07/2019
Procés participatiu

El Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives de la Mesa Sectorial de neg...

 • Dates
 • Data d'inici
  09/01/2020
 • Data de finalització
  09/02/2020
 • Creat el
  08/01/2020
Procés participatiu
Avantprojecte de modificació de la Llei de la comunicació audiovisual de Catalunya

La consulta té per objecte conèixer la millor manera de dur a terme la transposició de la Directiva ...

 • Dates
 • Data d'inici
  24/07/2019
 • Data de finalització
  09/10/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Procés participatiu
Projecte de decret d'organització de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

L’objectiu de la iniciativa és adaptar l’organització i el funcionament de l’Entitat Autònoma del Di...

 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  03/09/2019
 • Creat el
  18/07/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia decret Demarcació Registral de Catalunya

L'objectiu principal de la consulta seria conèixer el parer dels agents implicats sobre la demarcaci...

#demarcacioregistral
 • Dates
 • Data d'inici
  19/07/2019
 • Data de finalització
  19/09/2019
 • Creat el
  19/07/2019
Procés participatiu
Llei de la Ciència

L’objectiu de la consulta és donar a conèixer a la ciutadania les línies estratègiques de la futura ...

 • Dates
 • Data d'inici
  02/10/2019
 • Data de finalització
  29/10/2019
 • Creat el
  20/09/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia a l’elaboració de l’avantprojecte de llei de protecció de l’ambient atmosfèric

Amb la proposta de Llei de protecció de l’ambient atmosfèric es vol derogar la Llei 22/1983, de 21 d...

 • Dates
 • Data d'inici
  01/10/2019
 • Data de finalització
  31/01/2020
 • Creat el
  01/10/2019
Procés participatiu
Imatge corporativa i identificació pública de les policies locals

.El departament d’Interior obre la consulta pública prèvia sobre la regulació dels mitjans tècnics i...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/10/2019
 • Data de finalització
  18/11/2019
 • Creat el
  15/10/2019
Procés participatiu
Modificació de la llei d'orientació agrària

La iniciativa té per objecte modificar la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària de C...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/11/2019
 • Data de finalització
  18/12/2019
 • Creat el
  07/11/2019
Procés participatiu
Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya


El contingut de la proposta és l’aprovació de l’Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la repr...

#grupsinteres
 • Dates
 • Data d'inici
  22/11/2019
 • Data de finalització
  22/01/2020
 • Creat el
  14/11/2019
Procés participatiu
Projecte de decret pel qual s’aprova el reglament de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior

L’objectiu de la consulta és obtenir aportacions i observacions referents als requisits necessaris i...

#decretnovescce
 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/01/2020
 • Creat el
  27/11/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre l’obligació de l’ús dels mitjans electrònics en la presentació i pagament de l’autoliquidació del gravamen de protecció civil per a determinats obligats tributaris
 • Dates
 • Data d'inici
  02/12/2019
 • Data de finalització
  17/01/2020
 • Creat el
  28/11/2019
Procés participatiu
Consulta Pública Prèvia per modificar el Reglament del cos de bombers voluntaris.

La Llei 5/1994, de regulació dels serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvaments, disposa qu...

 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/02/2020
 • Creat el
  17/12/2019
Procés participatiu
Projecte de decret del Consell de la Catalunya Exterior

L'objectiu és proporcionar una nova regulació integral del Consell de la Catalunya Exterior, com a ò...

#consellcatexterior
 • Dates
 • Data d'inici
  18/12/2019
 • Data de finalització
  20/01/2020
 • Creat el
  17/12/2019
Procés participatiu
Decideix el futur de l’Alimentació a Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació posa en marxa el procés de participació...

#ConsellCatalàAlimentació
 • Dates
 • Data d'inici
  21/10/2019
 • Data de finalització
  31/12/2020
 • Creat el
  18/12/2019
Procés participatiu
Consulta pública prèvia sobre la imatge corporativa dels Mossos d’Esquadra

Actualment s’ha d’aprovar una nova norma que desplegui de manera íntegra els aspectes relatius a la ...

#imatgecorporativa
 • Dates
 • Data d'inici
  13/01/2020
 • Data de finalització
  13/02/2020
 • Creat el
  10/01/2020
Procés participatiu
Avantprojecte de llei d’emergències

Es pretén regular, en un únic text, el sistema de gestió de les emergències, per tal de garantir l’a...

 • Dates
 • Data d'inici
  16/01/2020
 • Data de finalització
  29/02/2020
 • Creat el
  15/01/2020
Procés participatiu
CONSULTA PÚBLICA SOBRE LA REGULACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ABASTAMENT D’AIGUA A L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT

Objectiu principal


L'objectiu és recollir la percepció de la ciutadania al voltant del servei públic...

#xarxesaigua
 • Dates
 • Data d'inici
  06/01/2021
 • Data de finalització
  06/02/2021
 • Creat el
  02/05/2019
Procés participatiu
Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

L'Estratègia conté 25 actuacions que el Govern de Catalunya pot aplicar directament, per ell mateix ...

#IntegritatPública
 • Dates
 • Data d'inici
  16/09/2019
 • Data de finalització
  04/02/2020
 • Creat el
  25/07/2019
Procés participatiu
Procés participatiu per a l'elaboració del PRUG de l'àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural desenvolupa un procés participatiu per a...

#PRUGCapdeCreus
 • Dates
 • Data d'inici
  02/05/2017
 • Data de finalització
  30/12/2021
 • Creat el
  14/05/2019