" class="part-icon-bars">
avatar SUARA

SUARA
@SUARA
  Contacte

Mostrar:
25/03/2022 15:33
Què més li podem demanar al Model? El model ha de ser escalable a tota la població, no sosl els àmbits definits. El...
25/03/2022 15:26
Lloc de referència La persona atesa ha de tenir un lloc de referència (finestreta única), amb l'obj...
25/03/2022 15:21
Cura i reconeixement de les professionals És necessari dignificar i posar en valor les professionals de l'àmbit social. I ...
25/03/2022 15:18
Perfils professionals integrats Cal pensar en nous professionals capacitats en model integrat social_sanitari (n...
25/03/2022 15:10
Tenir en compte tots els agents L'oficina no parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les perso...
25/03/2022 15:03
Tecnologia més enllà dels sistemes informació És imprescindible incorporar la tecnologia en l'atenció, però no únicament els s...
25/03/2022 14:59
No sanitaritzar les respostes socials L'experiència viscuda en la covid, ens ha fet veure la necessitat d'incorporar l...
25/03/2022 14:58
Model rígid o models adaptables? Tot i tenir un model global i únic (un model base) cal adaptabilitat i permeabil...
25/03/2022 14:55
Escoltem la persona No hem d'oblidar mai que sempre s'ha de preguntar a la persona com vol ser atesa...
25/03/2022 14:53
Pressupost propi Cal que l'oficina, disposi de finançament propi, per poder desenvolupar projecte...
25/03/2022 14:49
Tenir en compte tots els agents implicats No es parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones, pr...
25/03/2022 14:48
Tenir en compte tots els agents implicats No es parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones, pr...
25/03/2022 14:48
Tenir en compte tots els agents implicats No es parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones, pr...
25/03/2022 14:45
Dades: de qui són? què necessitem? Les dades són de les persones, i elles són les que han de poder accedir a la inf...
25/03/2022 14:36
Tenir en compte tots els agents implicats No es parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones, pr...
25/03/2022 14:36
Tenir en compte tots els agents implicats No es parla de tots els agents implicats en l'atenció, on estan les persones, pr...