" class="part-icon-bars">
avatar Accessibilitat FESOCA

Accessibilitat FESOCA
@accessibilitat
  Contacte

Mostrar:
05/09/2023 12:06
Paper clau de les entitats del tercer sector social (discapacitat) Tot i que aquest és un tema específic serveix d'exemple per veure fins a quin pu...
05/09/2023 11:53
Agència pública de SS SS Cal que aquesta Agència pública de SS SS incorpori personal interdisciplinari do...
05/09/2023 11:49
Places a centres residencials per a persones sordes i sordcegues Quan parlem de PLACES cal tenir en compte que només hi ha un únic centre residen...
05/09/2023 11:42
Dificultats en les fórmules no contractuals de provisió vigents La regulació actual no abasta altres situacions més enllà de les places en centr...
05/09/2023 11:30
Serveis d'interès general: Persones sordes i persones sordcegues Els serveis d'interpretació de llengua de signes per a persones sordes, els serv...
05/09/2023 11:23
Centres propis inclusius i discapacitat sensorial Tal i com indica la fitxa preliminar de la memòria del present Avantprojecte de ...
05/09/2023 10:43
Atenció centrada en la persona: Persones sordes i persones sordcegues Per millorar la regulació existent a través de fórmules no contractuals cal part...
24/01/2023 13:20
Drets culturals, Llengua de Signes Catalana (LSC) i persones sordes PROPOSTES A LA FUTURA LLEI DE DRETS CULTURALS DE CATALUNYADes de la Federació de...
24/01/2023 13:14
Drets culturals, Llengua de Signes Catalana (LSC) i persones sordes PROPOSTES A LA FUTURA LLEI DE DRETS CULTURALS DE CATALUNYADes de la Federació de...
29/04/2022 12:46
FESOCA: Modificació CCC en matèria de suports a la comunicació La Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) ve a plantejar les conside...