" class="part-icon-bars">
avatar ACRAgentgran

ACRAgentgran
@acragentgran
  Contacte

Mostrar:
08/09/2023 08:43
Document d’observacions d'ACRA L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) presenta el document d’ob...
25/03/2022 11:43
Anàlisi i aportacions d'ACRA en relació a l'Avantprojecte de llei de l'Agència d... L’Associació Catalana de Recursos Assistencials és una organització empresarial ...