" class="part-icon-bars">
avatar Edu

Edu
@eduard_blesa_2
  Contacte

Mostrar:
22/01/2024 23:59
Protecció de jaciments paleontològics en funció de la seva importànica Es proposa protegir els jaciments paleontològics en funció del recurs geòlogic, ...
22/01/2024 23:49
Creació de codi ètic de recolecció de patrimoni mòbil geològic i paleontològic Es proposa l'elaboració d'un Codi Ètic sobre la recol·lecció i gestió de patrimo...
22/01/2024 23:43
Separar llei de patrimoni paleontològic d'arqueològic En base a les experiències positives de legislacions d'altres països (UK, Aleman...
28/07/2020 14:08
Fomentar alimentació saludable en restauració/hosteleria El mon de la restauració/hosteleria dona poca info sobre origen i qualitat dels ...