" class="part-icon-bars">
avatar Joan AntonFont Monclús

Joan AntonFont Monclús
@jafont
  Contacte

Alguns dels recursos seguits no són públics.

Proposta
S'ha de potenciar l’educació i formació professional en el món rural, amb atenció especial al...
Proposta
Considerar prioritari el desenvolupament rural amb implantació d’activitats i iniciatives en el...
Proposta
Fiscalitat diferenciada potenciant les activitats econòmiques rurals; aprofitar les oportunitats...
Proposta
Promoure la recerca i la innovació en activitats del sector primari i del món rural...
Proposta
Garantir un territori interconnectat amb mobilitat sostenible a través de xarxes i nòduls...
Proposta
L’Estatut hauria de respondre a tres principis fonamentals:
El de diferenciació: No es pot...
Proposta
1.    Anàlisi de potencialitats i planificació estratègica:
Cada municipi ha de tenir el seu pla...
Proposta
1.    Fons de lliure disposició per garantir la prestació de serveis públics
El fons es podrà...
Proposta
Els serveis prestats en relació amb les activitats o, si escau, finques o obres emplaçades en...
Proposta
Les plantes de tractament de residus s’han d’implantar prop del lloc on es generen i les de...
Proposta
Creació d’una borsa d’habitatge públic de lloguer a cada micropoble.
El Govern hauria de...
Proposta
La llei d’urbanisme ha de contemplar la diversitat del territori i facilitar el desenvolupament...
Proposta
Serveis bancaris: garantir el servei de caixer sense cost i la no discriminació hipotecària...
Proposta
Garantir l’escola rural a tots els municipis i adaptar les ràtios i els serveis educatius a les...
Proposta
Plans de gestió forestal vinculats al CO2
Plans de manteniment selectiu de les lleres dels rius...
Proposta
Preveure l'atenció específica als municipis rurals i la representació institucional d'aquests en...