" class="part-icon-bars">
avatar Jep Taula

Jep Taula
@jep
  Contacte

Mostrar:
11/05/2023 18:23
Aportacions i al·legacions al projecte de Reglament de la Planificació hidrològi... En el document adjunt es justifica en nom propi i de la TAULA DEL LLOBREGAT (adr...
25/11/2019 13:37
Millorant la gestió dels boscos tindrem més aigua 1) A l'apartat 7.1 de la memòria del EPTI s'assegura que 80% de les precipi...
18/11/2019 10:49
Estudi altres maneres de gestionar aigua runams Bages Existeix un pla de restauració pel runam del Cogulló aprovat que necessita qu...