" class="part-icon-bars">
avatar Lidia

Lidia
@lidigg
  Contacte

Mostrar:
20/01/2022 20:27
Promoure el canvi de lloc de treball cada certs anys Evitar l'estancament durant dècades dels funcionaris en un mateix lloc de trebal...
20/01/2022 20:16
Flexibilitazació dels requisits per gaudir d'una excedència voluntària per inter... Flexibilitzar els requisits per gaudir d'una excedència voluntària per interès p...
20/01/2022 20:13
Limitar el temps que pot durar un interinatge a través d'un màxim d'intents Evitar situacions en què l'interinatge deixa de tenir caràcter de temporalitat i...