" class="part-icon-bars">
avatar RK

RK
@rk
  Contacte

Mostrar:
24/01/2021 21:59
Aprobació Plans de Treball Aprofitant l'avinentesa d'una nova Llei i voluntat de millorar i evolucionar, on...
24/01/2021 21:47
Vertidos descontrolados Sería interesante que la app de denuncia permitiese reportar datos, foto y ubica...
24/01/2021 19:49
Certificació amiant cero Al igual que la Llei de sòls contaminats que obliga a certificar davant notari q...
24/01/2021 19:40
Retirades i manipulacions il·legals Caldria que els tècnics higienistes de la Generalitat aixequesin actes d'actuaci...
24/01/2021 19:33
Manteniment xarxa aigua i Empreses d'aigües Gairebé la totalitat dels municipis tenen la distribució principal amb canonades...
24/01/2021 19:29
Pla de Barris (ZONES) de la Generalitat Caldria un Pla d'ajuts per zones (barris) promogut per la Generalitat. Hi ha zon...
24/01/2021 19:23
Renovació RERA empreses actives A Catalunya potser hi han més de 600 empreses registrades al RERA (Registre empr...