" class="part-icon-bars">

12154 Resultats de la cerca: ""

 Torna als resultats

Participants  0
Grups  0
Consells de participació  0
Publicacions  0
Challenge  0
Problem  0
Solution  0
Comentaris  0

Propostes  11024 resultats

La música no es soroll . No te sentit posar en marxa unes mesures que mataran la música sense...
Un cop més.... les lleis de protecció, en realitat no són més que lleis de prohibició , censura,...
Desde el 2005 encara hi ha municipis sense mapa de capacitat acústica, i els que ho tenen de fa...
Els límits Law de 75 en ús residencial és elevat, perceptible i molest. S'haurien de rebaixar,...
Annex 10: en els projectes d’implantació de noves activitats sotmeses a règim d’intervenció...
DIEC: Infraestructura=Conjunt d’elements, especialment els materials, fonamentals per al...
Asistimos al asedio de la música en el espacio público mientras los ruidos de las...
És una proposta feta sense escoltar el sector de la música en directe del país, un dels afectats...
Les excepcions proposades (10 dies en actes tradicionals i d'interès social, i 4 quan es...
Proposta
Segons els termes d'aquesta proposta, cualsevol autobús urbà, superarà els límits en façana al...
Cal incorporar els objectius de l'Acord Nacional per la Cultra de 2015 i els del Pla Estratègic...
És imperatiu que el projecte de Decret trobi un equilibri entre la necessitat de protegir el medi...
Aportacions al text per part de la Comissió contra l'amiant de la FAVB
Text de l'Avantprojecte amb les aportacions de la Comissió contra l'amiant de la Favb (estan...
En aquesta prposta veig una restriccions que faran inviable la realització d'esdeveniments...
La llei hauria d'obligar a demanar un certificat de vivenda/instal.lació lliure d'amiant com a...