" class="part-icon-bars">

12342 Resultats de la cerca: ""

 Torna als resultats

Participants  0
Grups  0
Consells de participació  0
Publicacions  0
Challenge  0
Problem  0
Solution  0
Comentaris  0

Propostes  11205 resultats

Procés participatiu: Estatuts del 112
Ayudar a las personas con discapacidad sobre todo a las que sufren maltrato yo he sufrido...
Sobre la Presidència:
aquest òrgan ha de garantir la participació activa dels seus membres, el...
Sobre les vocalies
les vocalies haurien de ser nominatives, no ha de dependre de la voluntat de...
Regulació específica sobre el seguiment del contracte mitjançant la plataforma de contractació...
Considerem que és positiu que vocalies que no són de la Generalitat ostentin la presidència (això...
Actualment el decret de reglament vigent de l'òrgan, pel que fa a la seva composició, atorga 6...
Un cop analitzat el Projecte de Decret, l’Ajuntament de Barcelona exposa les consideracions que...
Benvolguda/Benvolgut,Es fa tramesa de l’escrit de propostes de l’AMB al projecte de decret pel...
S'han de concretar més les funcions del professorat d'OE, precisament per tractar-se del...
  • Creat el
    13/03/2024
  • 0
  • Número de comentaris: 0
L'Orientació Educativa, clau en totes les etapes
Des del COPEC contemplem l’orientació educativa com un procés continu al llarg de tota la vida....
Article 3. Àmbit d’aplicació ,Article 15. L’orientació a l’educació...
Proposta
El sistema educatiu català disposa d’una eina (RALC) molt potent que recull tota la informació de...
  • Creat el
    13/03/2024
  • 0
  • Número de comentaris: 0
Proposta
La formació en matèria d’orientació ha d’incloure coneixements entorn l’àmplia oferta formativa...