" class="part-icon-bars">

12342 Resultats de la cerca: ""

 Torna als resultats

Participants  0
Grups  0
Consells de participació  0
Publicacions  0
Challenge  0
Problem  0
Solution  0
Comentaris  0

Propostes  11205 resultats

Proposta
Quan fa referència a “l’orientació ha de tenir en compte el moment evolutiu de cada alumne o...
Proposta
A l’art. 19. Integrar la perspectiva LGTBIQ+.Cal integrar també la perspectiva tecnològica.
Proposta
Cal reconèixer els múltiples itineraris, tb entre mateixes etapes, per exemple CF1 -->...
Proposta
S’articula a partir del sistema existent, no s’innova. Considerem que no acaba d’articular...
Proposta
En el paràgraf: “Supervisar el seguiment i les actuacions relacionades” Caldria integrar...
Proposta
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acompanyament dels processos de transició entre etapes i en...
Proposta
En el paràgraf: “Dinamitzar el treball en xarxa ...” Caldria repensar la tipologia d’actuació:...
Proposta
En el paràgraf: “Col·laborar en l’acció orientadora al territori en relació amb el seguiment i...
Proposta
De manera transversal en aquest articulat caldria definir 1r un Pla Estratègic d’Orientació ->...
Proposta
Caldria apuntar algun objectiu en relació a les dues característiques que s’han descrit com a...
Proposta
En l’últim paràgraf caldria especificar també el seguiment de les actuacions desplegades fora...
Proposta
Les col·laboracions des d’aquesta perspectiva haurien de fer-se en funció de les necessitats de...
Proposta
En un Sistema d’Orientació des de la perspectiva d’integralitat i personalitat la col·laboració...
Proposta
El document hauria d’integrar que el centre educatiu forma part d’un ecosistema que també s’ha de...
Proposta
Atenent als principis indicats al preàmbul: desenvolupament personal, social, acadèmic i...
Proposta
Integrar llenguatge inclusiu en tot el document amb atenció quan es fa referència a “l’alumnat”...
Observacions UGT de Catalunya a l'esborrany Decret d'orientació educativa
Adjuntem les observacions de la UGT de Catalunya a l'esborrany del Decret d'orientació educativa
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Al·legacions de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya en la fase de consulta pública sobre...
Els consells territorials d'FP tenen encomanada la funció d'impulsar accions per l'orientació...