" class="part-icon-bars">

90735 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11395 resultats

En aquesta prposta veig una restriccions que faran inviable la realització d'esdeveniments...
La llei hauria d'obligar a demanar un certificat de vivenda/instal.lació lliure d'amiant com a...
Seria interessant que els censos de MCA indiquin, també, els materials dels quals se sospita...
  • Creat el
    23/01/2024
  • 2
  • Número de comentaris: 1
Es proposa protegir els jaciments paleontològics en funció del recurs geòlogic, l'activitat...
Per protegir el patrimoni cultural en el futur necessitarem més especialistes però per sobre de...
Un exemple: les botigues històriques. No es pot protegir una botiga tradicional amb les eines...
Es proposa l'elaboració d'un Codi Ètic sobre la recol·lecció i gestió de patrimoni mòbil geològic...
Cal superar les especialitats clàssiques i les classificacions del patrimoni cultural per...
En base a les experiències positives de legislacions d'altres països (UK, Alemanya, USA,...
Els projectes de rehabilitació i usos en qualsevol element del patrimoni cultural català haurien...
Proposta
Ajuntaments de baixa població no tenen personal en patrimoni cultural, ni requeriment de personal...
Proposta
La nova llei hauria de donar resposta a discursos d’odi contra la conservació del patrimoni...
Diverses problemàtiques del mobiliari: Actualment a Catalunya encara no hi ha ensenyaments...
Un altre risc és el desconeixement i poca sensibilitat de part d'institucions i població. Les...
Proposta
Caldria incorporar en l'article 35-2b normativa sobre instal·lacions de plaques fotovoltaiques en...