" class="part-icon-bars">

86185 Resultats de la cerca: ""

Propostes  11290 resultats

...Necessitat d'elaboració de catàleg de patrimoni a tots els ajuntaments i protocols de...
La nova llei de patrimoni hauria d'establir mecanismes per fer complir la declaració, protecció i...
La nova llei hauria de promoure l'aplicació plena de la Convenció sobre la Protecció del...
Cal assegurar un manteniment general dels jaciments arqueològics i la seva senyalització, per tal...
La nova llei hauria de tenir en compte i aplicar la normativa internacional existent,...
Seria interessant establir mesures de divulgació i recuperació del patrimoni artístic religiós...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 2
 • Número de comentaris: 0
Suggereixo la creació d'un nou article que estableixi la obligació de dur a terme la catalogació...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
És essencial que es destinin recursos humans a la preservació del patrimoni cultural. Suggereixo...
Actualment les referències als catàlegs urbanístics a la LPCC és molt petita, per municipis...
Demano la inclusió d'una disposició que estableixi la creació d'un fons específic per a la...
Proposo que s'inclogui un nou art. de la LPCC, establint com a principi rector de la normativa la...
La LPCC dota de competències molt puntuals i de forma asistemàtica als Consells Comarcals en...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  22/01/2024
 • 3
 • Número de comentaris: 0
 • Creat el
  22/01/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Tot i que no cal que sigui obligatori, caldria establir normativament la facultat dels municipis...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 3
 • Número de comentaris: 0
Caldria modificar l'article 17 LPCC per clarificar que tan Ple municipal com del Consell Comarcal...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 0
 • Número de comentaris: 0
S’hauria d’adaptar el règim sancionador als nous escenaris patrimonials que han aparegut amb les...
 • Creat el
  22/01/2024
 • 1
 • Número de comentaris: 0
Cal celebrar que s’han introduït reformes a llei de mecenatge 49/2002, de 23 de desembre, però hi...
Seria molt útil, disposar en obert de les fitxes de restauració del Centre de restauració de Béns...
Caldria alleugerir els processos burocràtics per a les donacions. Una burocràcia lenta acaba...