" class="part-icon-bars">

Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

#compartirperavançar Espai estable de participació

Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

Sobre aquesta assemblea

Espai permanent de participació i consulta de les entitats de pacients en l'àmbit del sistema català de salut de responsabilitat pública

Lloc web:

https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/Consell_pacients/


Normativa: Decret 173/2022, de 20 de setembre, del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya

Departament d'adscripció: Salut

Web

correu electrònic: consellpacient.salut@gencat.cat

@consellpacients

Propòsit de l'acció

Participació i consulta entre el Departament de Salut i les entitats de pacients que actuen en l'àmbit del sistema català de salut en el desenvolupament de polítiques públiques de salut, proposant les mesures que consideri oportunes per tal de contribuir a la millora dels serveis públics de salut, així com impulsant les actuacions específiques adients per a col·lectius concrets de pacients.

Funcions:

 a) Difondre entre les entitats de pacients adherides al Consell, de forma concreta, accessible i fàcilment comprensible, aquella informació sobre el sistema català de salut de responsabilitat pública (indicadors, estratègies, plans i programes de salut, entre d'altres) que sigui necessària per incorporar la veu dels representants dels pacients en la proposta, elaboració i desenvolupament de les polítiques de salut, així com difondre entre les entitats de pacients adherides al Consell les mesures adoptades a proposta del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

   b) Vetllar per l'atorgament del suport i assessorament necessari sobre qüestions relacionades amb la prestació pública de serveis de salut a les persones amb necessitats de salut.

   c) Facilitar i promoure la participació de les entitats de pacients que actuen en el territori català en el procés d'elaboració, decisió i assoliment del desplegament de polítiques de salut i canalitzar les seves propostes i recomanacions.

   d) Debatre les qüestions relacionades amb les persones amb necessitats diverses de salut que li elevin les entitats de pacients i transmetre les conclusions per tal que arribin a les persones físiques o jurídiques amb competència en la matèria.

   e) Proposar actuacions per potenciar l'autonomia i la participació de les persones amb necessitats diverses de salut a través d'un sistema sanitari que manté la persona al centre de l'actuació.

   f) Atendre les sol·licituds d'assessorament que puguin ser adreçades al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

   g) Participar en aquells espais en què es demani la presència puntual o estable del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya per tal d'expressar les seves consideracions en relació amb els àmbits que li són propis.

Organització interna

  • L'Assemblea de les entitats de pacients legalment constituïdes amb actuació territorial a Catalunya que hagin formalitzat l'adhesió al Consell.
  • El Ple és l'òrgan executiu del Consell.
  • La Comissió permanent és l'òrgan d'administració i gestió del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.
  • Les comissions territorials que es creïn, amb el màxim d'una per regió sanitària.
  • Els consells tècnics es poden crear per dur a terme les tasques d'estudi i anàlisi, propostes i recomanacions dels diferents àmbits d'interès del Consell.

Composició

Documents relacionats

Imatges relacionades

Qui participa Pacients del sistema de salut
Què es decideix Delibera sobre polítiques públiques de salut
Com es decideix Mètode deliberatiu
Departament Departament de Salut
Tipus de consell de participació Participativa
Data de creació 02/10/2012
Creat per Públic
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8542

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/ConsellPacients/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/ConsellPacients/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

1

Trobades