" class="part-icon-bars">
Ajuda

Són espais d'interlocució estable entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Tanca l'ajuda

PARTICIPACIÓ OBERTA:


Segona Assemblea del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.


Ratificació de les noves vocalies de les entitats de pacients


Dijous, 20 de juny de 2024, a les 16h.


Informació i inscripció.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informació sobre la Primera Assemblea del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, del passat 12 de març de 2024.

Sobre aquesta assemblea

Espai de participació i consulta de les entitats de pacients en el sistema català de salut de responsabilitat pública.

Propòsit de l'acció

Participació i consulta a les entitats de pacients en les polítiques de salut.

Proposa mesures dirigides a la millora dels serveis públics de salut i impulsa actuacions per a col·lectius concrets de pacients.

Funcions:

a) Difondre entre les entitats adherides al Consell aquella informació concreta, accessible i comprensible sobre el sistema català de salut de responsabilitat pública (indicadors, estratègies, plans i programes de salut...) necessària per incorporar la veu de l'experiència pacient en l'elaboració, implementació i avaluació de les polítiques de salut, així com difondre entre les entitats adherides les mesures adoptades a proposta del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

 b) Donar suport i assessorament a les entitats socials en qüestions relacionades amb la prestació de serveis públics de salut.

  c) Facilitar i promoure la participació en l'elaboració i desplegament de les polítiques de salut per part de les entitats de pacients que actuen a Catalunya, així com canalitzar les seves propostes i recomanacions.

 d) Debatre qüestions relacionades amb necessitats diverses de salut, trametre-les a les entitats de pacients i elevar les conclusions als òrgans competents.

 e) Proposar actuacions per potenciar l'autonomia i la participació de persones amb necessitats diverses de salut en un sistema sanitari centrat en la persona.

 f) Atendre les sol·licituds d'assessorament de les entitats adherides.

 g) Participar en espais en què es demani la presència del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, per tal d'expressar les seves consideracions des de la perspectiva de l'experiència pacient.

Organització interna

  • La presidència correspon al conseller de Salut.
  • L'Assemblea de les entitats de pacients que hagin formalitzat l'adhesió al Consell.
  • El Ple, òrgan executiu del Consell.
  • La Comissió permanent, òrgan de gestió del Consell.
  • Les comissions territorials que es creïn, amb el màxim d'una per regió sanitària.
  • Els consells tècnics per a l'estudi i anàlisi, propostes i recomanacions dels diferents àmbits d'interès del Consell.
  • La secretaria.

Composició

Documents relacionats

Actes i informes

Imatges relacionades

Grup promotor Departament de Salut
Qui participa Entitats sense ànim de lucre de pacients, cuidadores i familiars
Què es decideix Delibera sobre polítiques de salut
Com es decideix Mètode deliberatiu
Departament Departament de Salut
Tipus de consell de participació Participativa
Data de creació 02/10/2012
Creat per Públic
Durada Indefinida
Referència: II-ASSE-2017-11-8542

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/assemblies/ConsellPacients/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/assemblies/ConsellPacients/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

3

Trobades