" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 22/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Revisió profunda dels principis organitzatius i de funcionament"

Versions

Versió 1

Avatar: Lourdes Simó Goberna Lourdes Simó Goberna
24/03/2022 09:55
Versions 1 Torna a la proposta