" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 22/05/2022
Fases del procés

Canvis a "Més facilitats per la mobilitat funcional temporal a cossos superiors"

Versions

Versió 1

Avatar: Antonio Yus Piazuelo Antonio Yus Piazuelo
24/03/2022 13:35
Versions 1 Torna a la proposta