" class="part-icon-bars">

Avantprojecte de llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Consulta pública prèvia a l'elaboració de la llei d’organització de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic institucional

Fase 2 de 2
Retorn 22/04/2022 - 22/05/2022
Fases del procés

Més facilitats per la mobilitat funcional temporal a cossos superiors

24/03/2022 13:35  

Més facilitat per la mobilitat funcional temporal cap a cossos superiors (en sentit vertical) o en sentit horitzontal fins a properes oposicions, via comissions de serveis o excedències sense perdre la plaça original. Possibilitat d’establir mobilitat (‘passarel·les’) entre Administracions (amb els corresponents cursos d’adaptació) amb vistes a aprofitar la millora de la coordinació i cooperació entre Administracions

Llistat d'adhesions

Número d'adhesions1

Referència: II-PROP-2022-03-83648
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Organitzacio/f/3441/proposals/83648/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/AVL-Organitzacio/f/3441/proposals/83648/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb HVOFguns
Editat

The fusion of sand blasting, shot blasting, and HVOF gun technologies elevates armor vehicle manufacturing to new heights of excellence. These methodologies collectively yield components that surpass stringent quality standards, demonstrating heightened performance, resilience, and protection. As the trio of technologies continues to evolve, armor vehicle manufacturers can anticipate even more innovative applications that redefine the benchmarks of durability and efficiency. In this symphony of precision and innovation, sand blasting, shot blasting, and HVOF guns harmoniously contribute to the creation of armored vehicles built to excel in the most demanding environments.
https://www.shotblastingmachines.in/hvof-gun-price-in-india
https://www.shotblastingmachines.in/

India Machine Mart is a premier B2B marketplace dedicated to providing top-tier industrial machinery solutions across India. Specializing in a wide array of machines, we connect buyers and sellers within the manufacturing industry, fostering a seamless and efficient platform for trade. Our extensive product range includes plastic injection moulding machines, CNC plasma cutting machines, earth movers, digital textile printing machines, and more.
https://indiamachinemart.in/plastic-injection-moulding-machine/
https://www.readymatrimony.com

Carregant els comentaris ...