" class="part-icon-bars">

Elaboració de l'Agenda urbana de Catalunya

#agendaurbanacat Procés participatiu per identificar els reptes i oportunitats a les nostres ciutats

Fase 4 de 4
Resultats de la participació 14/10/2019 - 31/10/2019
Veure les fases

Sessió de treball 5: dimensió ciutadana

Avatar: Trobada oficial Trobada oficial
16/04/2019 14:53   1 comentari
01 Juliol 2019
11:00 - 20:30
Nombre d'assistents 62
Organitzacions assistents

ACCIÓ, Unitat d'Innovació Empresarial
AEQT, Associació Empresarial Química de Tarragona
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament Tarragona, Europe Direct Tarragona
ATM, Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona
Avance
CERES
CGLU, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Comissió de cultura
COAATT, Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Tarragona
Col·legi d'Administradors de Finques de Tarragona
Consell Comarcal Tarragonès
Cooperació i arquitectura social
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència
Departament de Cultura, Serveis Territorials a Tarragona
Departament Territori i Sostenibilitat Tarragona
Diputació de Barcelona, Direcció de Relacions internacionals
EPEL Neàpolis, Product Manager
Farts de Soroll
FAVB, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona
Gabinet Ceres
Grup Municipal Socialista Ajuntament de Tarragona
Horizontes Humanos
IERMB, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona
IFLA, Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Biblioteca
IGOP, Institut de Govern i Polítiques Públiques Universitat Autònoma de Barcelona
INCASOL, Institut Català del Sòl
IURISVERD, S.L.
Observatori del Paisatge de Catalunya
Prioritat
RehabiMed
Sunland Architecture
Tarragona Sense Barreres
Universitat de Girona
Universitat Politècnica de Catalunya, Departament de Tecnologia a l'Arquitectura
Universitat Rovira i Virgili ,Escola Tècnica Superior d'arquitectura
Universitat Rovira i Virgili. Càtedra UNESCO d'Habitatge
Universitat Rovira i Virgili. Càtedra Universitat i Regió del Coneixement
Xarxa Centres Cívics Ajuntament de Tarragona
Xarxa la Marina

Referència: II-MEET-2019-04-88
Versió 37 (de 37) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/Agendaurbana/f/2517/meetings/88/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/Agendaurbana/f/2517/meetings/88/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Com s’estructura la jornada?

Constarà de tres panels de persones expertes (60 minuts) seguits per un debat entre els assistents (90 minuts) d’intercanvi d’opinions i coneixements sobre els temes exposats.

De què parlarem?

L’objectiu de la jornada és prospectar aquelles oportunitats i reptes vinculats a la “civitas”, entesa com la indispensable dimensió humana dels hàbitats urbans. Àmbits a partir dels quals es construeix el concepte de ciutadania i on les persones garanteixen el seu apoderament i realització personal en el camp de la recerca i del coneixement, de la cultura i l’art o bé en la democratització dels àmbits de govern mitjançant la seva participació. 

Cada panel tractarà els principals obstacles, reptes i oportunitats en la consecució dels següents objectius:

Bloc 1: recerca i coneixement, 9 h.

S’escau reconèixer els hàbitats urbans com espais d’oportunitat on el talent, la innovació, la creativitat i la recerca poden desplegar les seves potencialitats. La proximitat entre serveis i l’aglomeració de capital humà són factors que es vinculen a la urbanització. En aquest context, es proposa l’abordatge de les següents qüestions: 

 • Estan preparades les ciutats per absorbir els impactes tecnològics disruptius? 
 • Quins factors permeten consolidar els hàbitats urbans com a ecosistemes de recerca aplicada? 
 • Quines condicions generen més avantatge competitiu a l’hora de crear, retenir i consolidar el capital humà en els hàbitats urbans?
 • Quins obstacles existeixen per a la creació de clústers de coneixement a les ciutats? 

Bloc 2: cultura i art, 12 h.

L’expressió artística té en la ciutat el seu principal camp d’acció, ja que als hàbitats urbans floreixen les arts en totes les seves dimensions i amplitud. Els equipaments culturals desenvolupen una tasca crucial per a la millora de la interacció social, la difusió del coneixement i l’educació. Alhora, el patrimoni històric i arquitectònic, així com els teixits urbans amb valor, formen part de la riquesa material i cultural de les nostres ciutats. En aquest context, es proposa l’abordatge de les següents qüestions:  

 • S’està mercantilitzant el patrimoni arquitectònic als hàbitats urbans amb més pressió?
 • Quins riscos i àrees d’oportunitat presenten les regions no metropolitanes a l’hora de fer un esforç de construcció d'identitat local pròpia?
 • Quins marcs d’entesa caldria bastir per potenciar la creació artística als hàbitats urbans?
 • Quins avantatges i riscos presenta el “city branding”? 

Bloc 3: participació i transparència, 16 h.

Els hàbitats urbans equilibrats es construeixen a partir de la participació de la ciutadania en la presa de decisions. L’increment de la qualitat democràtica de les nostres ciutats redunda en la millora dels seus espais públics i dels seus espais col·lectius. Alhora, és a les ciutats on es reclama major transparència en l’acció de les administracions. En aquest context, es proposa l’abordatge de les següents qüestions:  

 • Com es pot millorar la participació ciutadana en la presa de decisions als hàbitats urbans?
 • Quines millores i canvis són necessaris per avançar cap a la co-creació de polítiques urbanes?
 • Garanteixen les noves tecnologies l’assoliment d’una governança urbana més transparent?
Tarragona
Avinguda Catalunya, 35
Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili (URV)

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

A partir de la página 10 es parla de participación i es defineix com hauria de ser. Caldria afegir que aquesta participació ha de ser fomentada amb accions i plans concrets i avaluables

Carregant els comentaris ...