" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés

La persona, el primer valor

31/03/2020 18:34  
La següent proposta vol incidir en contemplar la persona en tota la seva multidimensionalitat i complexitat, és a dir, tenint en compte les seves necessitats, ja siguin d'ordre cognitiu, psicològic, emocional, laboral, cultural, afectiu, etc. Perquè justament la manca d'empatia vers l'alteritat és el que genera conflicte, rebuig o indiferència. Aquesta qualitat humana que permet ser just amb l'altre, donar-li allò que realment li correspon, tot abandonant l'egocentrisme pel servei a la persona.

Llistat d'adhesions

Esmenes (1)

Esmena
En avaluació
Hem de contemplar a la persona en tota la seva multidimensionalitat, diversitat i identitat, és a...
Esmenar Proposta Milloreu aquest proposta modificant la seva title i body

Referència: II-PROP-2020-03-78304
Versió 1 (de 1) veure altres versions

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2786/proposals/78304/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/f/2786/proposals/78304/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Comentaris més votats

0 a favor (0.0%)

Cap comentari amb vots

0 en contra (0.0%)

Cap comentari amb vots

Detalls del comentari

Estàs veient un sol comentari

Mostra tots els comentaris

Conversa amb Dinamització

Gràcies per les vostres aportacions @Ecoke i @ObservatoriCat. Creiem que el contingut que debateu es troba molt vinculat a la següent proposta del comité: (Centralitat de les persones i respecte pels seus drets. ). Creieu que les aportacions que esteu fent podrien fer-se encaixar o es podrien trobar englobades en aquesta proposta del Comitè?

Bona tarda, crec que és indispensable que en formi part. No es pot dissociar la complexitat humana de la centralitat de les persones i el respecte pels seus drets. L'actitud de servei a l'altre dignifica la voluntat humana en el sentit que es dóna valor al que realment és significatiu al temps que permet créixer com a persona i com a comunitat. És un reconeixement a la identitat individual i a les seves necessitats. Precisament, en l'actitud de servei és on rau l'oportunitat de la reflexivitat i reciprocitat humanes, condició indispensable per al creixement col.lectiu.

Carregant els comentaris ...