" class="part-icon-bars">

Procés participatiu sobre el Codi ètic del servei públic de Catalunya

#codieticserveipublic L'ética al servei del servei públic a la Catalunya del s. XXI

Fase 4 de 4
Retorn 01/06/2020 - 30/06/2020
Fases del procés
Ajuda

Són espais d'interlocució entre la ciutadania i l'Administració, on pots aportar les teves opinions, necessitats, propostes i expectatives.

Suma la teva participació a través dels mecanismes que tens a la teva disposició!

Tanca l'ajuda

Ja està disponible l'informe final del procés.

Quant a aquest procés

Aquest procés pertany a Procés

El procés participatiu porta al debat ciutadà:

  • la rellevància d'un codi ètic a les administracions públiques i als serveis públics del segle XXI
  • els valors ètics que han d'inspirar els serveis públics a Catalunya
  • la significació que té disposar d'uns valors compartits per a totes les persones involucrades en els serveis públics

El Parlament de Catalunya, amb la Resolució 306/XI sobre l’orientació política general del Govern subsegüent al debat de política general del 6 d’octubre de 2016, va instar el Governelaborar el codi ètic del servei públic de Catalunya. Un Codi ètic amb el que s’identifiquessin el conjunt de persones que a Catalunya posen els serveis públic a disposició de la ciutadania des de qualsevol de les administracions (de la Generalitat i locals), les universitats, i els seus respectius organismes, i fins i tot proveïdors privats. Una mena de mínim comú múltiple que explicités els valors del servei públic. 

El Govern de la Generalitat va constituir d’un Comitè per a l’elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya (encara actiu) amb la presència de representants de totes les administracions públiques de Catalunya, institucions i entitats referents i persones expertes.

El 2017, el Comitè va elaborar una primera versió amb una relació de valors. L'aplicació de l'article 155 de la CE per part del Govern de l'Estat va paralitzar el procés que es va reprendre a l'octubre de 2019. El Comitè, amb noves aportacions d'institucions, entitats i persones expertes, va redactar una segona versió que, a banda de la relació de valors inclou un preàmbul explicatiu de caràcter pedagògic.

L’objectiu del Codi és orientar l’actuació de les servidores i els servidors públics des de la clau dels valors, reforçant d’aquest manera la integritat de llur actuació i contribuint així a impulsar la millora de la qualitat democràtica, la recuperació de la confiança de la ciutadania en les institucions públiques i una millora de la qualitat dels serveis públics. El document del Codi ètic és el nucli central del debat públic sobre la necessitat de valors per part de les administracions públiques, la seva concreció i la seva significació per als agents implicats.

Els eixos de debat proposats són:

  1. La contribució del codi ètic en la definició i la prestació dels servis públics a la Catalunya del segle XXI. Serveix per millorar la qualitat dels servis públics? Serveix per millorar la confiança de la ciutadania en les institucions públiques?
  2. Identificació i agrupació dels valors comuns del servei públic. Quins són, com presentar-los, com jerarquitzar-los i agrupar-los? Els valors irrenunciables comuns a tot el servei públic.
  3. L’aplicabilitat de la proposta de codi ètic al conjunt de les administracions públiques i prestadors del servei públic, la coherència amb els codis ètics i codis de conducta existents, i l'adaptació a les condicions actuals i futures de prestació del servei públic.
  4. Els mecanismes perquè el Codi sigui un veritable referent per a les servidores i els servidors públics, per implementar-lo, per actualitzar-lo d'acord amb l’evolució de la societat i la forma de prestació dels serveis públics, i per verificar-ne l'acompliment.


Les persones participants podran fer propostes i debatre-les en línia en aquest mateix portal. La situació d'alarma sanitària impedeix dur a terme les sessions de debat presencials per aquesta raó s'està treballant en fer dues sessions de debat per videoconferència els dies 20 i 27 de maig.

Disposeu de més informació al web del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

Límits del debat:

L’existència del Codi ètic no es qüestionable, ni el seu abast a totes les administracions públiques i a proveïdors de serveis públics. Es tracta d'un marc que respon al mandat del Parlament.

És important reflexionar sobre la significació d'un Codi i no només dels valors concrets en si, que sempre seran actualitzables.

Propostes Veure tots (217)

Esmena
En avaluació
Aquest Codi assenyala els valors i principis que haurien d’orientar el servei públic a Catalunya,...
Veure tots (217)
El que es decideix La versió final del Codi ètic del servei públic i els elements que han de contribuir a fer viu i efectiu el Codi
Qui hi participa Empleats públics, proveïdors i prestadors de serveis públics de Catalunya i ciutadania en general
Com es decideix En sessions de debat presencial i també en debat en línia.
Departament Departament de la Presidència
Grup promotor Comitè per a l'elaboració del Codi ètic del servei públic de Catalunya
Unitat promotora Secretaria d'Administració i Funció Pública / Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública
Entitats dinamitzadores Tandem Social, SCCL
Cost 6.763,90 €
Disposa de retorn
Data d'inici 21 de Novembre de 2019
Data de finalització 30 de Juny de 2020
Referència: II-PART-2020-01-312

Compartir l'enllaç:

Si us plau, enganxa aquest codi a la teva pàgina:

<script src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/embed.js"></script>
<noscript><iframe src="https://participa.gencat.cat/processes/CodiEticServeiPublicCAT/embed.html" frameborder="0" scrolling="vertical"></iframe></noscript>

Estadístiques

50

Participants

141

Seguidores

34

Comentaris

217

Propostes

50

Adhesions

3

Trobades