" class="part-icon-bars">

Projecte de decret d'organització de l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un Projecte de decret d’organització de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya

Fase 2 de 2
Retorn 03/08/2019 - 03/09/2019
Fases del procés

Propostes

Nombre de propostes

Descarregar les dades (csv)

Suports

Nombre de suports a les propostes

Descarregar les dades (csv)

Adhesions

Nombre d'adhesions a propostes

Descarregar les dades (csv)

Seguidores

Nombre de participants que segueixen aquest espai de participació

Descarregar les dades (csv)

Participants

Nombre de participants actives a l'organització

Descarregar les dades (csv)