" class="part-icon-bars">

Nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: una plataforma per a la transformació de les administracions públiques catalanes

Consulta pública prèvia a l'elaboració de l'avantprojecte de llei de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Fase 1 de 2
Retorn 19/02/2022 - 12/03/2022
Fases del procés

Canvis a "Possible fusió del cos subaltern amb el d'auxiliars administratius"

Versions

Versió 1

Avatar: Antonio Yus Piazuelo Antonio Yus Piazuelo
18/02/2022 11:48
Versions 1 Torna a la proposta